Otoplasti – Kulak Estetiği

Kepçe kulak - kulak estetiği - otoplasri

Otoplasti – Kulak Estetiği – Kepçe Kulak Tedavisi

Otoplasti – Kulak Estetiği; kulağımızın görünen kısmındaki şekil bozukluklarını düzeltmek amacıyla yapılan cerrahilere verilen genel addır.

°

Kepçe Kulak Cerrahisi

Kepçe kulak, karşıdan bakıldığında yüzde dikkat çekici estetik bir problem olarak ifade edilen hasta şikayetlerindendir. Otoplasti cerrahisi; fonksiyonel bir problem oluşturmaması, kısmen saç ile kapatılmaya olanak sağlaması, sadece estetik amaç için düşünülmesi ve ailelerin çocukları adına duydukları endişe nedeniyle, fazla tercih edilmeyen operasyonlardandır. Yenidoğan döneminde pek önemsenmeyen bu durum, çocuğun arkadaş edinip sosyalleşmeye başladığı 4 yaşından itibaren, çocuğun kendisi tarafından bir sorun olarak algılanmakta ve okula kayıt olma sürecine kadar bu kaygı, artarak devam etmektedir. Psikolojik değişimin ve gelişimin yaşandığı bu çağlarda estetik görünüm, çocuklar için büyük bir sosyal sorundur. Kepçe kulaklı çocuklar arkadaşları tarafından alay konusu olmakta, bu durum çocuğun psikolojisinde telafisi zor kalıcı izlerin oluşmasına neden olmaktadır.

Bundan dolayı bu operasyonun okul öncesi dönemde planlanması daha faydalı olacaktır.

Detaylı bilgi ve fotoğraflar için instagram’dan bizi takip edebilirsiniz.

Koruyucu – Cerrahi Olmayan Tedavi

Kulak deformiteleri erken dönemde, doğumdan hemen sonraki dönemlerde bilinçli ebeveynler tarafından farkedilip, kulağın olması gereken şekle göre kalıp hazırlanıp desteklenmesi, bu istenilen şekilde gelişmesi ve şekillenmesi prensibine dayanır. Doğumdan sonraki 2 – 3 hafta kulak kepçesindeki bükülebilirliğinin hızla sertleştiği dönemdir. Dolayısıyla bu dönemdeki kalıp (splintleme) aslında çok etkili olmakta ve % 80 oranında cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tedavi süresi genellikle 3 – 12 hafta arasında olmaktadır.

Cerrahi Tedavi

Ameliyat öncesi kepçe kulak deformitesine yol açan alttaki anatomik bozukluğun iyi değerlendirilmesi doğru cerrahi tekniğin uygulanmasını dolayısıyla, optimal cerrahi sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.

°

– Cerrahide Hedeflerimiz –

Doğal görünümlü ve opere olduğu belli olmayan kulak oluşturmak.

Kulaklar arası simetriyi olabildiğince sağlamak.

Kulak kepçesi ile arkadaki cilt arasındaki mesafenin 2 cm altında olmasını sağlamaktır.

°

Cerrahi

Operasyon genel anestezi altında yapılması tercih edilir ancak erişkinlerde istenirse sedasyon altında yapılabilir.

Operasyon süresi 1 kulak için 45-60 dakikadır. Genellikle geceyi hastanede geçirmeye gerek yoktur. Kesiler kulağın arkasına gizlenir.

Otoplasti cerrahisinden sonra 5 gün kadar kulak sargısı yapıyoruz.

Sargıyı çıkardıktan sonra hastamıza tenisci saç bandı takmasını öneriyoruz, bu süreç 1 hafta boyu sürekli ve 2 hafta da sadece gece yatarken olmak üzeredir. Hastamızın bu dönemde duş almasında hiç bir sakınca yoktur.

Nihai iyileşme 6 ay gibi bir süreci bulsa da hasta, kulaklarındaki şekilsel düzelmeyi birinci gün farketmektedir. Kurallarına uygun yapıldığında;

Kepçe kulak cerrahisi çok kısa zamanda hastanın ve cerrahın yüzünü güldüren ve aslında az zamanda, çok iş yapılan bir cerrahidir.

Burun Estetiği – Rinoplasti

Diğer Uygulamalarımız

Sıkça Sorulan Sorular

Kulak şekil bozukluğu olup bundan rahatsız olan ve beden-ruh sağlığı yerinde olan kişilere bu cerrahi uygulanabilir.

Cerrahi teknikler artık oldukça rafine olmuştur. Cerrahi başarı oranları çok yüksek ve komplikasyon riskleri minimuma inmiştir. Özellikle çocuklarımızı kalıcı, psikolojik travmalardan korumak için uygun zamanda tedavilerinin yapılması onlara önemli bir görevdir.

Kulağımızdaki şekil bozuklukları çok geniş bir yelpazedir. Kulağın yokluğundan başlayıp değişik derecelerde eksikliğine kadar olabilir. Kulak açısının bazımıza göre arttığı ve “kepçe kulak “diye adlandırılan bozukluk toplumumuzda en sık görülen kulak sayvanı şekil bozukluğudur. Otoplasti (Kulak Estetiği) cerrahisinde bu geniş yelpazedeki bozuklukların düzeltilmesi amaçlanır.

Otoplasti (Kulak Estetiği) çocuklarımızı psikolojik travmadan korumak amacıyla olabildiğince erken, okul çağından önce yapılmalıdır. Kulak sayvarının da cerrahi için uygun olduğu yaş 5-6 yaşında başlar, üst yaş sınırı yoktur. Ancak önemli bir konu belirtilmelidir ki; Artık yeni doğanlarda kulak deformitesi varsa büyüklerinde tavsiye ettiği gibi bir kalıpta kulağa şekil verip saç bandı veya diğer bandlarla kulağı sabitlemek hayatın erken döneminde kulak sayvanındaki şekil bozukluğunu daha sonra cerrahiye ihtiyaç duyulmadan düzeltebilmektir. Okul çağındaki çocuklar bazen akranlarında olan bu tür şekil bozukluklarında acımasız olabilmekte ve buda o yaştaki çocukta ağır psikolojik hasar bırakabilmektedir. Otoplasti okul öncesinde psikolojik anlamda önerilir.

Temel cerrahi teknikler ve süreç aynıdır, ancak çocukların kulak kıkırdağı daha esnek olduğu için çocuk cerrahisi daha kolay ve daha başarılıdır.

Otoplasti (Kulak Estetiği) kişinin yaşına ve isteğine göre lokal artı sedasyon veya genel anestezi altında yapılabilir. Ameliyattan sonra kulak 5 gün sargılı kalır. 5. Gün sargı tamamen çıkarılır. Bu cerrahide artık eriyen cilt dikişleri kullanıldığı için dikiş alma korkusuda kalmamıştır. Daha sonra hasta; 1 hafta boyunca sürekli saç bandı kullanır. 2 hafta kadarda evinde ve gece uyurken saç bandı takar. İlk 5 günden sonra duş almasında sakınca yoktur.

Otoplasti (Kulak Estetiği) cerrahisi tarihi çok uzundur. 200’ün üzerinde cerrahi teknik tanımlanmıştır. Bugün artık bu teknikler rafine olmuştur.Ana yöntem dikişlerde deformitelerin düzeltilmesidir. Ancak bu tek başına yeterli olmayabilir.Kesi yapılan ve yapılmadan sadece dikişlerle yapılan teknik olarak öncelikle ikiye ayırmak gerek. Kesi yapılmadan olan teknik sadece dikişlerle yapılır, uygun haftalar için kolay, pratik bir tekniktir ancak başarımsızlık riskleri yüksektir. Açık kesi yapılarak uygulanan teknikler daha zahmetli ve uzundur ancak cerrahi başarısı onun daha yüksektir ve her türlü şekil bozukluğu için kullanılabilinir. Kişinin ihtiyacına göre ilave cerrahi teknikler kullanılır.

Bu cerrahi genel anlamda riskleri fazla olan bir cerrahi değildir. Ancak genel anestezi risklerine ilaveten enfeksiyon, doku içine kanama, cerrahi başarımsızlık ve pek nadiren ama önemli doku beslenme bozukluğuna bağlı doku kaybı gibi riskler vardır.

Ameliyata engel teşkil eden kanama bozukluğu, lokal enjeksiyon gibi kişinin lokal ve genel sağlık durumu uygun olmalıdır. Hastalar 5 gün kadar başını yıkayamayacağı için o gün muhakkak duş alıp öyle hastaneye gelmelidirler. Eğer mümkünse kısa saç herkesin işini kolaylaştıracaktır.

Uygun teknikler kullanılmışsa kulağın eski haline dönmesi beklenmez ancak bazen dikişlerin açılması veya kopmasına bağlı kısmi asimetri görülebilir ama bu lokal kısa bir cerrahi ile hemen onarılabilir.

Cerrahın kullandığı tekniğe bağlı olarak kesi izi kulağın ön veya arka tarafından olabillir. Günümüzde genellikle yara izini saklayan kulak arkası kesi teknikleri tercih edilmektedir.

Cerrahi genellikle genel anestezi (narkoz)altında yapılır. Tüm kesiler kulağın görünmeyen arka kısmından yapılır. Böylece dikkat çeken hemen görünürde kesi izi olmaz.

İlk 5 gün zaten kulak sargıları kulağı aslında yeterince koruyacaktır. Daha sonra sporcuların kullandığı saç bantlarını toplam 3 hafta kullanmak gerekli.; 1 hafta tam gün daha sonra 2 hafta boyunca gece yatarken yeterlidir.Cerrahi sonrası gerçek iyileşme 6-12 ay süredir. Bu dönemde kulağı çekme ve travmalara karşı dikkatli olunmalıdır. 1 aydan sonra kulağa direkt travma yapmayan her türlü spor serbesttir.

Prof. Dr. İbrahim Ercan

Diğer Cerrahi İşlemler